Skip to main content

Corral Díaz - Fidalgo Francisco – Lorenzo Gradín 2016

Source type
Secondary source
Title

Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea

Place of Publication
Santiago de Compostela
Publisher
Universidade de Santiago de Compostela
Year
2016

Cited articles from collective work: