Skip to main content

Vincenzo De Bartholomaeis

Works by Vincenzo De Bartholomaeis :
De Bartholomaeis 1937  (Ricerche intorno a Rinaldo e Jacopo d’Aquino)
De Bartholomaeis 1931  ( Poesie provenzali storiche relative all’Italia)